Εσωτερικό – Κεντρικό Κατάστημα – Ναυρόζογλου Χαράλαμπος & Υιός Ο.Ε. – Δομικά και Μονωτικά Υλικά

Εσωτερικό - Κεντρικό Κατάστημα - Ναυρόζογλου Χαράλαμπος & Υιός Ο.Ε. - Δομικά και Μονωτικά Υλικά

Ναυρόζογλου Χαράλαμπος & Υιός Ο.Ε. – Δομικά και Μονωτικά Υλικά – 6ο Χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών.