Για τη σωστή λειτουργία και ανθεκτικότητα του κελύφους του κτιρίου, η σφράγιση αρμών είναι ουσιώδους σημασίας, παρά το ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα ολόκληρης της κατασκευής. Ο σκοπός της σφράγισης αρμών είναι η αποτροπή της διείσδυσης βλαπτικών ουσιών (αέρα, νερό, χημικά, καπνός, κ.α.). Επειδή οι προσόψεις των κτιρίων υφίστανται τη μεγαλύτερη καταπόνηση λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, ανεμοπιέσεων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η σωστή σφράγιση των αρμών και επομένως τα σφραγιστικά, παίζουν πλέον όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Χωρίς κατάλληλη σφράγιση αρμών, θα ήταν αδύνατον να μονωθεί ένα κτίριο επαρκώς. Τα ελαστικά σφραγιστικά αποτελούν υψηλής απόδοσης προϊόντα τα οποία παρέχουν την κατάλληλη στεγανότητα υπό οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες.

Εκτός από σφράγιση για το εξωτερικό των κτιρίων, στο κατάστημα μας στα Ιωάννινα διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων για σφράγιση στο εσωτερικό των κατασκευών, σε δεξαμενές, σε βιομηχανικά δάπεδα, κ.α.

Η έννοια της συγκόλλησης στην κατασκευή, περιλαμβάνει λύσεις για προσαρμογή στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α.

Η συγκόλληση κατηγοριοποιείται σε άκαμπτη συγκόλληση (συγκόλληση μεγάλης κλίμακας προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος σε γέφυρες) και σε ελαστική συγκόλληση (π.χ. συγκόλληση μετάλλου σε σκυρόδεμα). Η βασική διαφορά τους είναι ότι κατά την άκαμπτη συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την ελαστική συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους συγκολλημένων στοιχείων λόγω μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων κ.τ.λ.

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των τεχνολογιών, είναι το ότι αποφεύγεται η χρήση συμβατικών τεχνικών σταθεροποίησης, όπως το βίδωμα, τα πριτσίνια, η ηλεκτροσυγκόλληση, οι οποίες επιβάλλουν χρήση εξοπλισμού.

Εμφανίζονται 1 - 12 από τα 26
συνολικά προϊόντα